Hlavní
organizátor
Bedřich Snášel
608 747 404

Ozvěte se mu, pokud se chcete Trhů jako Brno zúčastnit jako prodejce, restaurace či vystupující.

Přihlášky
Lidka Šnajdrová
775 160 277

Zodpovídá za vztahy s médii i veřejností. Ozvěte se jí, pokud potřebujete podklady pro uveřejnění či s námi chcete navázat spolupráci v této oblasti.

Technické a
organizační záležitosti
Tomáš Tenk
739 225 353

Stará se o technické a organizační záležitosti Trhů. Sdělí vám veškeré podrobnosti o účasti na trzích.